#2 Jeg er ikke digter

Når der står jeg i et digt, kan vi ikke regne med, at det er digterens eget jeg. Alligevel bliver der ofte sat lighedstegn mellem digtets jeg og digterens jeg. 

Det har digteren Sternberg (Jesper Sternberg Nielsen) oplevet, da det blev antaget, at han selv har haft en klinisk depression, fordi han har skrevet digtsamlingen Depressionsdigte. Men er Sternberg selv i stand til at lave en fuldstændig adskillelse af sit eget liv fra digtenes?

Kulturformidler Frederik Schøler har interviewet Sternberg om forholdet mellem digter og digt, særligt i hans tids-serie, som indeholder digtsamlingerne TidsrejsedigteGuldalderdigte og Stenalderdigte, der alle er udkommet på forlaget Kronstork.

Er du bibliotekar eller underviser?

Husk at du kan finde beskrivelser af vores lyrikformidlingstiltag nederst på siden under til bibliotekaren/underviseren.

Foto af Sternberg: Maria Dønvang