LYT #16: Konkretpoesi og Kamilla Jørgensen

"Jeg kalder mig selv oversætter". LYT er taget til Grenaa Havn for at snakke med Kamilla Jørgensen, som kalder sig oversætter. Hun arbejder i rummet mellem poesi og billedkunst og laver oversættelser - eller appropriationer - imellem de to områder. Den særlige retning, hun arbejder indenfor, kaldes konkretpoesi.

Konretpoesi er en retning indenfor den avantgardistiske litteratur, som kom til Danmark i 1960'erne. Det var Vagn Steen (1928-2016), som bragte den eksperimenterende retning til landet, og inden længe trivedes den konkrete poesi på den smalle scene og fik sågar sit eget tidsskrift. Retningen blev dog afløst af den nært beslægtede systemdigtning med Inger Christensen og Klaus Høeck i spidsen.

Kamilla Jørgensen taler i interviewet om både den klassiske konkretpoesi og om den nye anno 2020, imens hun fortæller om den smukke kunstinstallation, uret KNALV KNOLV, som hun lavede som en hyldest til Vagn Steen i 2018. Uret var del af et tema, som satte fokus på Vagn Steen og Kamilla Jørgensen og blev til i et samarbejde ml. Norddjurs Biblioteker, Grenaa Havn og Folkeuniversitetet i Norddjurs med støtte fra Statens Kunstfond.

Hvis du vil læse mere om konkretpoesi, kan vi anbefale Tania Ørums bog "Det ord der som et lokomotiv trækker en lang vognstamme med sig - konkret poesi fra Vagn Steen til i dag", som hun skrev som del af temaet.

Interviewer er Thomas Olesen fra Norddjurs Biblioteker.