Visioner

LYT præsenterer danske digtere gennem personlige samtaler. I hvert afsnit slår vi tematisk ned i lyrikken og taler om, hvad digtene gør ved læseren.

Under overskrifter som fx. Hverdag, Faser i forfatterskabet og Udtryk samt interviews med bl.a. Mads Mygind, Pia Tafdrup, Gerd Laugesen m.fl. ønsker vi at formidle lyrikken i ørenhøjde for de litteraturinteresserede og nysgerrige læsere, der endnu ikke har læst Inger Christensens samlede værker.

LYT giver et indblik i digternes maskinrum og kan inspirere til din næste læseoplevelse. 

EKSTRAMATERIALE TIL BIBLIOTEKARER, FORMIDLERE OG UNDERVISERE
I forbindelse med produktionen af LYT har vi til hvert afsnit afprøvet en formidlingsaktivitet. Derfor vil du på lytlyrik.dk sideløbende med udgivelsen af podcasten kunne finde konkrete formidlingsidéer, herunder idéer til små arrangementer, der let lader sig afvikle, idéer til anderledes udstillinger og eksponeringer, idéer til pop-up-events og konkrete undervisningsforløb, som vi allerede har gennemført med hhv. folkeskoler og ungdomsuddannelser. 
Du finder materialet, der beskriver formidlingsaktiviteterne under punktet til bibliotekaren/underviseren i footeren.